Professor Çingiz Rəhimov Ağız və üz çənə cərrahı

Azərbaycan Tibb Universitetinin, Ağız və üz-çənə cərrahiyyəsi kafedrasının müdiri, tibb elmləri doktoru, professor Çingiz Rəhim oğlu Rəhimov.

35 il peşə təcrübəsi. 1992-ci ildə Moskva şəhərində Mərkəzi Elmı-Tədqiqat Stomatologiya İnstitutunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək 36 yaşında öz ixtisası üzrə keçmiş Sovetlər İttifaqında ən gənc tibb elmləri doktoru adına layiq görülüb. Hazırda100-dən çox elmi işin (onlardan 22-i PubMed-də dərc olunub), 3 monoqrafiyanın, 2 ixtiranın , 4 texniki yeniliyin müəllifidir . 8 tibb elmlər namizədi hazırlayıb .

36 yaşında doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək öz ixtisası üzrə keçmiş Sovetlər İttifaqında ən gənc tibb elmləri doktoru adına layiq görülüb

Foto